• 1 1 DSC 0091s
  • Gardenista

    Harry Pierik maakt Gardenista showfähig, samen met zijn groene partners

  • Gardenista

Harry Pierik is een bekende Nederlandse tuinontwerper. Hij geniet landelijke bekendheid om zijn verborgen stadstuin in Zwolle en vele tuinontwerpen die hij – verspreid over heel Nederland – heeft gerealiseerd, zowel voor particulieren als in de openbare ruimte.

Dat kunnen boomspiegels en geveltuintjes zijn, maar ook stadstuinen, bostuinen en landelijke tuinen van enkele hectares.
Zijn ontwerpen zijn zo gecomponeerd dat de tuin een eenheid is, vol details van bloem blad, bes of tak. Het lijken veldboeketten met een natuurlijke uitstraling.
Verder geeft Harry vele lezingen en presentaties waarin hij zijn passie uitdraagt.

Het Gardenista team heeft contact gezocht met Harry en hem gevraagd of hij zijn creativiteit op een of andere manier tijdens Gardenista wilde laten zien.

Na overleg met het team en de eigenaar van Den Alerdinck is hij gaan nadenken wat zijn stempel op Gardenista zou kunnen zijn.
Dit jaar zullen alvast twee geveltuinen, twee rozenperken en een deel van de rotonde in de oprijlaan worden ingericht.
Onder andere over dit maakproces zal Harry op Gardenista enkele PowerPointpresentaties geven.

Harry heeft vele partners in het groen bereid gevonden om samen met hem voor Gardenista bovengenoemde showelementen te realiseren.

Dit zijn overigens borders die zich op Den Alerdinck zullen blijven ontwikkelen. Het onderhoud zal jaarrond worden uitgevoerd door de elders op deze site genoemde hoveniersbedrijven in samenwerking met enkele tuinvrijwilligers van Groei en Bloei.

Kijk op gardenista.nl voor meer info.

 

1tuinenlandschappdf

Miranda vrolijk schreef een mooi artikel in het groenvakblad Tuin en Landschap over de voorbereiding van Gardenista 2021 op havezate Den Alerdinck.

 

Gardenista 2020, voorbereiding rozentuin en ‘Broche’

Afgelopen donderdag, 5 maart, hebben we de eerste concrete stap gezet om Gardenista - en daarmee het terrein van havezate Den Alerdinck - permanent aan te kleden. Een van mijn groene partners, Hoveniersbedrijf Jan Steenge, heeft hier de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Zijn hoveniers begonnen het gras te verwijderen van twee vakken die straks rozentuintjes zullen worden. Deze perken zijn omringd door buxusheggen en flankeren de entree, vlak voor de havezate.

1 1 DSC 0013Terwijl Johan met de graszodensnijder het gras losmaakt, schept Marieke de zoden in de kruiwagen die door Robert in de bak achter de trekker wordt leeg gekiept (v.l.n.r.). Daarachter is ten dele het koetshuis zichtbaar en links van Johan is nog net het toegangshek te zien en de oprit, en iets van de ovale grasrotonde die parallel aan het koetshuis ligt.

1 1 DSC 0028Zoden aan de lopende band: op de afvoerbak verlegt Jan er wat, terwijl Johan snijdt, Robert de kruiwagen naar Jan toe rijdt en Marieke ze in de volgende kruiwagen schept (v.l.n.r.). Op deze foto is goed te zien dat beide rozenperken pal voor het huis liggen.

1 1 DSC 0041In het toekomstige rozenperk wordt steeds meer grond zichtbaar. Met Marieke, Jan en Johan (v.l.n.r.). Links van Johan, achter de grote vaas, zijn nog net het toegangshek, de oprit en een deel van het gras-ovaal met de fontein te zien.

1 1 DSC 0051Marieke verwijdert de laatste zoden van het rechterperk en vooral ook het gras onder de buxus heg.

Als het rozenperk helemaal schoon is, gaat de frees erdoorheen en worden ingrediënten toegediend om de structuur van de ondergrond te verbeteren en om de ontwikkeling van het bodemleven te stimuleren.

1 1 DSC 0061Het linker perk wordt vrij gemaakt. Marieke, Johan en Robert (v.l.n.r.).

Diezelfde dag hebben we het gras verwijderd van de ‘Broche’ op de ovale rotonde die in de oprit ligt. Van te voren heb ik eerst met de schop en vervolgens met bamboestokjes de lijnen uitgezet.

1 1 DSC 0089Jan, Johan, Marieke en Robert (v.l.n.r.) in actie met de ‘Broche’ op het gras-ovaal. Het grootste deel hiervan blijft grasveld, geschikt voor allerlei feestjes en partijen. Het gras buiten de met bamboestokjes afgezette lijnen van de ‘broche’ wordt verwijderd. Links het koetshuis, rechts de havezate.


1 1 DSC 0091Het gras is er praktisch af. De vorm van de ‘Broche’ staat. Het aanzicht van Den Alerdinck als je binnenkomt.

Ook deze border zal plantklaar gemaakt worden. Om het helemaal af te maken, krijgt de strakke, vloeiende lijn tussen de border en het grasveldje vorm door een halfsteens gelegde dubbele streklaag. Hiervoor gebruiken we dezelfde elegante gele klinkertjes die het stoepje rondom het koetshuis vormen. Deze volgende stap zal worden gezet door een andere partner in het groen: Stadshovenier Adriaan Mosterman, op woensdag 18 maart…

Harry Pierik

 

Gardenista 2021, voorbereiding van de borders op Den Alerdinck.

Het hing al een tijdje in de lucht… Jammer natuurlijk, maar onvermijdelijk dat Gardenista 2020 door de organisatie is afgelast. De eerstvolgende editie zal - coronavirus dienende - plaats vinden van 26 tot en met 30 mei 2021. Omdat er al diverse voorbereidende werkzaamheden op stapel stonden, willen we die dit jaar graag zoveel mogelijk voortzetten. Het gaat immers om de inrichting van permanente borders op Havezate Den Alerdinck.

1 1Jan Oegema en Adriaan Mosterman (v.l.n.r.) nemen de overgang gras/border voor hun rekening. Op de achtergrond de Havezate met de buxusheggen aan weerszijden van de entree. Hier worden eind april de rozentuintjes ingericht.


Die werkzaamheden vinden uiteraard plaats met inachtneming van de inmiddels welbekende gedragsregels om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt. Op 18 maart hebben de hoveniers Jan Oegema en Adriaan Mosterman een strakke klinkergrens tussen grasovaal en broche gelegd. Eerst heb ik de lijn gecorrigeerd met mijn schop als potlood en als vlakgom, zo heb ik de stijve stukken eruit getrokken en het geheel hier en daar iets boller en plastischer gemaakt. Daarna heeft Adriaan een geultje gegraven, precies diep genoeg voor Jan om de lichtgele klinkertjes halfsteens in een dubbele streklaag te leggen en met de rubberen hamer aan te tikken.

1 2Adriaan graaft een sleuf langs het gras, zodat Jan de klinkers op de gewenste diepte kan leggen. Rechtsachter Adriaan staan enkele klaargezette korven met gele klinkertjes op het gras. Links op de achtergrond staat het toegangshek.

1 3Dankzij het uitgegraven geultje langs het gras kan Jan Oegema de klinkertjes er meteen op de gewenste diepte in leggen en aantikken. Enkele planten zijn alvast door mij uitgezet.

Tegelijkertijd maakt Jan Steenge de rozentuintjes plantklaar. Over de zwarte grond verspreidt hij bokashi met de bats. Bokashi is een gefermenteerde bodemverbeteraar met effectieve micro-organismen (EM); het gaat hier om waardevolle schimmels en bacteriën die de ontwikkeling van het bodemleven stimuleren en de weerstand bij planten verhogen.

1 4In de rozentuin verspreidt Jan Steenge bokashi over het rechter perk, vanuit de kruiwagen, met de bats.

Daarna strooit hij over het hele vlak bentoniet, ook wel zwelklei genoemd. Deze bodemverbeteraar is verkrijgbaar in granulaatvorm en makkelijk uit te strooien om vervolgens door de toplaag van de grond te harken. Bentoniet werkt als een spons met een enorm vocht absorberend vermogen. Een kilo bentoniet kan tien liter water vasthouden. Vermengd met zand en humus ontstaat er door de rulle kruimeltextuur een structuurverbetering in de bodem die naast vocht ook allerlei voedingsstoffen bindt. Het verbetert de uitwisseling van voedingsstoffen tussen aarde en plant en activeert evenals bokashi het bodemleven. Vervolgens freest Jan bovengenoemde ingrediënten door de toplaag en tenslotte egaliseert hij het perk waar nodig met de bats en met de grashark.

1 5Jan Steenge ‘zaait’ bentoniet over de compost en bokashi…

1 6… en freest dit door de toplaag van de bodem.

1 7Vervolgens wordt de met bokashi en bentoniet gemengde bodem geëgaliseerd door Jan Oegema met de achterkant van de grashark en door Jan Steenge met de bats.

Intussen krijgt de dubbele streklaag steeds meer vorm en daarmee ook de broche en het wat ingenomen grasovaal. De auto werende stenen kogels, die aan de randen in het gras lagen, worden op mijn aanwijzing door cbdtop.club Adriaan op hun definitieve plek in de border gelegd. Ook krijgen alvast enkele planten hun plek.

Om te beginnen heb ik vijf bolconiferen in de broche gezet. Deze Thuja occidentalis ‘Rheingold’ gebruik ik graag vanwege haar warme, goudgele tinten maar vooral ook om de zachte textuur van haar schubben. Een gouden bol en dan ook nog aaibaar; wat wil je nog meer… 

1 8Terwijl Jan Oegema verder tikt aan het gele klinkerrandje draagt ook Adriaan zijn steentje bij. De kogels vormen zo dadelijk een min of meer gelijkbenige driehoek met het centrale goudgele bolconifeertje Thuja occidentalis ‘Rheingold’.

De indeling van de beplanting in de broche vraagt om symmetrie. Vandaar dat de centrale ‘Rheingold’ op één lijn staat met de fontein en de voordeur van de havezate. Samen met de auto werende stenen kogels aan de voorkant vormt ze min of meer een gelijkbenige driehoek. Min of meer, omdat ik bij symmetrie in mijn werk nooit exacte afstanden meet, maar altijd uitga van de menselijke maat. Van de passen die ik zet, met indien nodig een correctie, zodat het bloembed op het oog symmetrisch lijkt. De broche lijkt dan symmetrisch, zoals het menselijk gelaat dat is. Als je van een ogenschijnlijk symmetrisch gezicht twee dezelfde afbeeldingen hebt en die zo fotoshopt, dat beide linker- en rechterhelften een geheel vormen dan krijg je twee volmaakt symmetrische gezichten, maar met onderlinge verschillen. Zoals het menselijke gelaat, vormt deze broche een natuurlijke symmetrie. Niet wiskundig correct, niet computerperfect maar levend en ademend. Je zou het levende symmetrie of ‘bio-symmetrie’ kunnen noemen. Een ‘bio-symmetrische’ broche in wording dus.

1 9De Broche vanaf opzij met op de achtergrond het koetshuis. Duidelijk zichtbaar is de ijle scheidslijn van gele klinkertjes. Op het gras, links van het koetshuis is het voorraadje gele klinkers in korven klaargezet.

Langzaam maar zeker weven er zich meer en meer plantpatronen door de broche. Voor de netgenoemde ‘Rheingold’ heb ik in de as van fontein en voordeur de donkerrode kerstroos Helleborus x nigercors ‘Anna’s Red’ gezet, die op haar beurt weer een driehoek vormt met twee verderop geplante roze kerstrozen, H. ‘Penny’s Pink’.
Bio-symmetrische patronen van grassen worden onder andere gevormd door Anemanthele lessoniana ‘Sirocco’, evenals de tevens aangeplante Carex testacea ‘Prairie Fire’ olijfgroen met koperoranje. De roodkoperen pollen van Uncinia zijn qua tint een echo van de kerstrozen maar met een andere textuur.

1 10De Broche met de eerste heesters en vaste planten, waaronder Thuja occidentalis ‘Rheingold’, de kerstrozen en de grassen. Zichtbaar is de centrale as van rode kerstroos, bolconifeer, fontein en voordeur van de havezate.

Eind april zal de broche worden aangevuld met meer plantpatronen tot uiteindelijk de bodem bedekt is.
Het begin staat; op havezate Den Alerdinck wordt iedere bezoeker, vanaf nu, bij aankomst, elk seizoen verwelkomd door de bio-symmetrische broche, die telkens glimlacht met een big, big smile.

Harry Pierik

 

Gardenista 2021, het inplanten van de borders op Den Alerdinck.

Al een maand staan ze in de broche te popelen op gezelschap, de in bio-symmetrische patronen geplante goudgele bolconifeertjes, wat koperkleurige grassen en drie beeldbepalende kerstrozen met prachtig gemarmerd blad. Afgelopen maandag was het dan zo ver. Het door verschillende groene partners gesponsorde groen kwam zoals gepland naar Den Alerdinck en kreeg daar haar plek.

1De broche wordt ingericht met v.l.n.r. Hilda, Marieke, Johan, Tjipke en Robert. Links het koetshuis, rechts de havezate.

Hulde aan onze sponsoren!
Jojanneke Bijkerk en Jasper Helmantel, Peter van Bergenhenegouwen, Coen Jansen, Miranda en Hans Kramer, Peter Heutinck, Marco van Noort, stuk voor stuk kwaliteitskwekers van inheemse of vaste planten, die praktisch alles wat ik zocht aan groen voor dit project hebben geleverd. Van ’t zomer, als deze planten wat meer volume hebben, zal ik ze wat meer laten zien en beschrijven.

2Achter het huis wordt een van de geveltuintjes aangelegd. Met v.l.n.r. Robert die de graszoden op de kruiwagen legt, terwijl Johan ze afplagt. Marieke komt aangereden met een kruiwagen vol compost.                      

Terwijl Adriaan en vrijwilligers Hilda en Tjipke de broche beplanten, worden de geveltuintjes achter de havezate voorbereid door Robert, Johan en Marieke van Hoveniersbedrijf Jan Steenge. Nadat de afgeplagde graszoden zijn verwijderd, is de bodem losgemaakt en ook hier wordt compost opgebracht en bokashi en vanwege de droogte tegen de gevel wat extra bentoniet door de borders gespit. Voor de kantopsluiting wordt weer gebruik gemaakt van de gele klinkertjes die elders op het terrein opgeslagen liggen.

3 De geveltuin ligt klaar voor inplant. Ook hier hebben we de elegante gele klinkertjes van het terrein gebruikt.

3aVoorbereiding geveltuintje achter het huis. Tegen het gras zit een laag die met de kopse kant rechtstandig naar beneden als kantopsluiting dient, grenzend aan de border, aan de binnenkant dus, loopt een streklaag. Het grijswitte poeder is bentoniet. Dit wordt zo dadelijk door de grond gewerkt.

Wat een relaxed werkdagje was het weer, samen met vrijwilligers en hoveniers! Bovendien kregen we bijzonder bezoek, om te beginnen twee organisatoren van Gardenista: landelijk bestuurslid Groei & Bloei. Wilma Walenberg en bloemstylist/projectleider Frits Hoogers. Wilma had zelfs, speciaal voor de gelegenheid, uit haar woonplaats Venlo, een heerlijke vlaai voor ons meegebracht. Wie ook kwam was Miranda Vrolijk, redacteur van het groenvakblad Tuin en Landschap. Zij schrijft een verslag over onze werkzaamheden.

4Surprise, surprise! Peter van Rijssen van Plantipp komt helemaal vanuit het verre westen aangereden met een aantal door mij gevraagde planten die hij sponsort. Zijn bedrijf is gespecialiseerd in royalty management en vertegenwoordigt veredelaars en hun nieuwe cultuurvariëteiten - wereldwijd. V.l.n.r. Peter van Rijssen terwijl hij Festuca glauca ‘Intense Blue’ uitlaadt, Tjipke Sijtsma en Adriaan Mosterman die aan het planten zijn.

En plotseling kwam er een bloemrijk busje aangereden met de letters Plantipp erop. Partner in het groen, Peter van Rijssen, bezorgde ons de door hem gesponsorde planten. Om er enkele te noemen: de compacte hemelse bamboe, Nandina domestica ‘Obsessed’ met koperrood jong blad, Carex x oshimensis ‘Everillo’, een, het hele jaar door frislichtgroene zegge, het blauwe schapengras Festuca glauca ‘Intense Blue’ maar ook compacte Sedums en gloednieuwe, goudkleurige Sempervivums.

5Bio-symmetrische broche van opzij met het koetshuis en links daarachter een deel van de Koningshof.

De broche raakt steeds voller met passende nieuwe planten. Aan de buitenrand ontstaat een stevigheid biedend tapijt vol bio-symmetrisch geweven patronen van lage bodembedekkers. De vetplanten van Plantipp met hun auberginekleurig blad en honinggele rozetten worden er ingebed door diverse inheemse planten, insectenlokkers bij uitstek, bewoners van de schrale bloemenweide, zoals tijm, tripmadam, kruisbladig walstro, Zwolse anjer en grasklokje. Wat extra geplante polletjes madelief hebben we aan de rand geplant als echo van hun soortgenoten in het grasveld.

6Op enkele foto’s in dit stukje kwamen ze al eerder voorbij: Hilda en Tjipke, vrijwilligers van de bovenste plank en het eerste uur die hier meehelpen met de aanplant in de bio-symmetrische broche. Zij assisteren me al ruim een decennium met het onderhoud van diverse projecten in de stad Zwolle, waaronder de tuin rond het Hospice, de geveltuintjes in de binnenstad (Secret Garden) en de tuin van het Dominicanenklooster.

 

7Aanplant in de bio-symmetrische broche met van v.l.n.r. Hilda, Robert, Tjipke, Marieke en Johan.

 

Graag noem ik hier nogmaals de sponsoren die alle planten hebben geleverd:

De Heliant/Cruydthoeck, inheemse planten (www.deheliant.nl / www.cruydthoeck.nl )

TH. van Bergenhenegouwen, vaste planten (www.plant-info.nl )

Coen Jansen, vaste planten (link: www.coenjansenvasteplanten.nl)

Kwekerij De Hessenhof (link: www.hessenhof.nl)

Vasteplantenkwekerij Heutinck BV (link: www.heutinck.eu )

Marco van Noort Breeding BV (link: www.marcovannoort.com )

Plantipp BV (link: www.plantipp.eu)

8In de centrale as via het waterornament naar de voordeur staan onder andere de rode kerstroos met gemarmerd blad, Helleborus x nigercors ‘Anna’s Red’ en daarachter het wollige, gouden bolconifeertje, Thuja occidentalis ‘Rheingold’, die als ie groter wordt, een aura om de kerstroos zal vormen.

 

9Bio-symmetrische broche met achter het waterornament - hier niet zichtbaar- de voordeur geflankeerd door de lage buxusheggen die de toekomstige rozentuin begrenzen.

Op 11 mei gaan we de twee rozentuinen aan weerszijden van de entree inrichten met grassen en vaste planten maar vooral met de door Steven van Dalen van Rozenkwekerij De Wilde gesponsorde rozen.

Harry Pierik

 

Lezen

lezen-klein-def

Over tuinen

Naast het ontwerpen van tuinen schrijf ik erover in Columns, mijn boek en voor het Amerikaanse weblog Gardening Gone Wild. Bovendien zijn er in verschillende media artikelen over mijn tuinen verschenen. Ook kunt u meer lezen over mijn werkwijze en natuurlijk over mijn verborgen stadstuin.

 

Kijken

tuineninbeeld370x221

Tuinen om in te dromen

Harry Pierik tuinontwerp heeft in de loop der jaren een groot portfolio opgebouwd. Zijn werk vertoont hij in verschillende films. Dichters en fotografen verbeelden zijn tuinen in de rubriek door andere ogen. In Tuinen in beeld vindt u een keur aan tuinen en doet u inspiratie op.

Doen

activiteiten370x221

Ga er op uit!

Met veel plezier geef ik lezingen en masterclasses over mijn visie en werk, én rondleidingen door mijn verborgen stadstuin of door andere door mij ontworpen tuinen. Drie keer per jaar organiseer ik open tuindagen en bent u van harte welkom.

Harry Pierik tuinontwerp groenadvies
Assendorperstraat 178
8012 CE Zwolle
tel. +31 (0)38 4220564
e-mail: mail@tuinharrypierik.nl 

facebook  facebook.com/deverborgenstadstuin

facebook  facebook.com/harrypierik

pdfDownload de routebeschrijving hier.

Fotografie © Harry Pierik. 

pdfPrivacy policy

 

 

ontwerp en bouw: nmedia ict oplossingen